Historia 

1991 – 1992

 • główna działalność: eksport nawozów (głównie mocznik) z terenu Rosji do krajów Dalekiego Wschodu
 • eksport metali nieżelaznych (aluminium, nikiel, ferronikiel) z rosyjskich hut, przez magazyny Londyńskiej Giełdy Metali do krajów Europy Zachodniej

1993 – 1994

 • eksport żelaza, produktów ze stali, blachy stalowej, walcówki, kęsów stalowych z fabryk w Rosji do Wietnamu, Chin, Hong Kongu i Singapuru

1994 – 1998

 • dostawa z Europy, Ameryki, Azji do rosyjskich hut aluminium następujących surowców i chemikaliów: koks naftowy zielony i kalcynowany, kriolit, fluorek aluminium, pak smołowy, pasta anodowa i tlenek glinu
 • eksport bawełny z Uzbekistanu i Kirgistanu do Polski
 • eksport celulozy bielonej i niebielonej z Rosji do Polski, Niemiec i Szwecji

1998 – 2010

 • działalność głównie na rynku rosyjskim, specjalizacja w handlu koksem naftowym i pakiem smołowym
 • eksport i import towarów do i z Rosji i rynków międzynarodowych takich jak Chiny, Brazylia, Indie i Europa

od 2010

 • handel siarką, budowanie relacji z głównymi międzynarodowymi firmami

od 2012

 • eksport szyn kolejowych z Unii Europejskiej do Rosji

29-go stycznia 2021

 • Spółka rozwiązana